VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOPY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOPY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti [BUDE DOPLNĚNO], se sídlem [BUDE DOPLNĚNO], IČO [BUDE DOPLNĚNO], zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. [BUDE DOPLNĚNO] vedeném u [BUDE DOPLNĚNO], e-mail [BUDE DOPLNĚNO], telefonní číslo [BUDE DOPLNĚNO], adresa provozovny [BUDE DOPLNĚNO] („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách [BUDE DOPLNĚNO]